برنامه کامل و زمان بندی دقیق جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

رقابت های جام جهانی از ۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر برگزار خواهد شد و برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A

روسیه- عربستان- مصر- اروگوئه

۲۴ خرداد

روسیه-عربستان (ساعت ۱۸:۳۰)

۲۵ خرداد

مصر- اروگوئه (ساعت ۲۰:۳۰)

۲۹ خرداد

روسیه- مصر (ساعت ۲۱:۳۰)

۳۰ خرداد

اروگوئه- عربستان (ساعت ۱۸:۳۰)

۴ تیر

روسیه- اروگوئه (ساعت ۱۷:۳۰)

مصر-عربستان (ساعت ۱۷:۳۰)

گروه B

پرتغال- اسپانیا-ایران- مراکش

۲۵ خرداد

مراکش-ایران (ساعت ۱۸:۳۰)

پرتغال- اسپانیا (ساعت ۲۱:۳۰)

۳۰ خرداد

پرتغال- مراکش (۱۵:۳۰)

ایران-اسپانیا (۲۱:۳۰)

۴ تیر

ایران-پرتغال (ساعت ۲۱:۳۰)

اسپانیا-مراکش (۲۱:۳۰)

گروه C

فرانسه-پرو- دانمارک-استرالیا

۲۶ خرداد

فرانسه- استرالیا (ساعت ۱۳:۳۰)

پرو-دانمارک (ساعت ۱۹:۳۰)

۳۱ خرداد

دانمارک-استرالیا (ساعت ۱۷:۳۰)

فرانسه- پرو (ساعت ۲۰:۳۰)

۵ تیر

دانمارک-فرانسه (ساعت ۱۷:۳۰)

استرالیا-پرو (ساعت ۱۷:۳۰)

گروه D

آرژانتین-ایسلند-کرواسی-نیجریه

۲۶ خرداد

آرژانتین-ایسلند (ساعت ۱۶:۳۰)

کرواسی-نیجریه (ساعت ۱۷:۳۰)

۳۱ خرداد

آرژانتین-کرواسی (ساعت ۲۱:۳۰)

۱ تیر

نیجریه-ایسلند (ساعت ۱۸:۳۰)

۵ تیر

نیجریه-آرژانتین (ساعت ۲۱:۳۰)

ایسلند-کرواسی (ساعت ۲۱:۳۰)

گروه E

برزیل- سوئیس-کاستاریکا-صربستان

۲۷ خرداد

کاستاریکا-صربستان (ساعت ۱۹:۳۰)

برزیل- سوئیس (ساعت ۲۱:۳۰)

۱ تیر

برزیل- کاستاریکا (ساعت ۱۵:۳۰)

سوئیس-صربستان (ساعت ۱۷:۳۰)

۶ تیر

برزیل-صربستان (ساعت ۲۱:۳۰)

سوئیس-کاستاریکا (ساعت ۲۱:۳۰ )

گروه F

آلمان-مکزیک- سوئد- کره جنوبی

۲۷ خرداد

آلمان-مکزیک (ساعت ۱۸:۳۰)

۲۸ خرداد

سوئد-کره جنوبی (ساعت ۱۵:۳۰)

۲ تیر

کره جنوبی- مکزیک (ساعت ۱۸:۳۰)

آلمان- سوئد (ساعت ۲۱:۳۰)

۶ تیر

آلمان-کره جنوبی (ساعت ۱۷:۳۰)

مکزیک- سوئد (ساعت ۱۷:۳۰)

گروه G

بلژیک-پاناما-تونس- انگلیس

۲۸ خرداد

بلژیک-پاناما (ساعت ۱۸:۳۰)

تونس-انگلیس (ساعت ۲۱:۳۰)

۲ تیر

بلژیک-تونس (ساعت ۱۵:۳۰)

۳ تیر

انگلیس-پاناما (ساعت ۱۵:۳۰)

۷ تیر

بلژیک- انگلیس (ساعت ۲۱:۳۰)

پاناما-تونس (ساعت ۲۱:۳۰)

گروه H

لهستان-سنگال- کلمبیا- ژاپن

۲۹ خرداد

کلمبیا-ژاپن (ساعت ۱۵:۳۰)

لهستان-سنگال (ساعت ۱۸:۳۰)

۳ تیر

ژاپن-سنگال (ساعت ۲۰:۳۰)

کلمبیا-لهستان (ساعت ۲۱:۳۰)

۷ تیر

ژاپن-لهستان (ساعت ۱۷:۳۰)

کلمبیا-سنگال (ساعت ۱۷:۳۰)

مرحله یک هشتم نهایی:

۹ تیر

بازی شماره ۴۹: تیم اول گروه A- تیم دوم گروه B

بازی شماره ۵۰: تیم اول گروه C- تیم دوم گروه D

۱۰ تیر

بازی شماره ۵۱: تیم اول گروه B- تیم دوم گروه A

بازی شماره ۵۲: تیم اول گروه D- تیم دوم گروه C

۱۱ تیر

بازی شماره ۵۳: تیم اول گروه E- تیم دوم گروه F

بازی شماره ۵۴: تیم اول گروه G- تیم دوم گروه H

۱۲ تیر

بازی شماره ۵۵: تیم اول گروه F- تیم دوم گروه E

بازی شماره ۵۶: تیم اول گروه H- تیم دوم گروه G

مرحله یک چهارم نهایی:

۱۵ تیر

دیدار شماره ۵۷: برنده دیدار شماره ۴۹-برنده دیدار شماره ۵۰

دیدار شماره ۵۸: برنده دیدار شماره ۵۳-برنده دیدار شماره ۵۴

۱۶ تیر

دیدار شماره ۵۹: برنده دیدار شماره ۵۱-برنده دیدار شماره ۵۲

دیدار شماره ۶۰: برنده دیدار شماره ۵۵-برنده دیدار شماره ۵۶

مرحله نیمه نهایی:

۱۹ تیر

دیدار شماره ۶۱: برنده دیدار شماره ۵۷- برنده دیدار شماره ۵۸

۲۰ تیر

دیدار شماره ۶۲: برنده دیدار شماره ۵۹-برنده دیدار شماره ۶۰

رده بندی:

۲۳ تیر

بازنده دیدار شماره ۶۱-بازنده دیدار شماره ۶۲

فینال

۲۴ تیر

برنده دیدار شماره  ۶۱-برنده دیدار شماره ۶۲